Courses

Relevant courses at the Department of Media and Communication for students seeking a greater understanding of issues related to the media, politics and political communication. Mainly in Norwegian except for MEVIT4350 – Media and politics that are held in English.

MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT2610 – Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser

MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet

MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon

JOUR4428 – Politisk journalistikk

MEVIT4350 – Media and Politics